SEMINARIUM

RIS Mazovia Zegar 02.12.2011    12:28

Miło nam poinformować, iż Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizuje międzyregionalne seminarium pn.: Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,logo_2  

Miło nam poinformować, iż Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego organizuje międzyregionalne seminarium pn.: Regionalne Strategie Innowacji przegląd i analiza stanu wdrażania na 2011r. Perspektywy przygotowań do polityki spójności na lata 2014 – 2020.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu  8 grudnia 2011r. w Hotelu Gromada Lotnisko, ul. 17 Stycznia 32 w Warszawie.

 

Celem planowanego spotkania będzie przedstawienie informacji oraz doświadczeń poszczególnych województw na temat budowy regionalnych systemów innowacji w tym przedstawienia dobrych praktyk ale także tworzonych mechanizmów – systemów monitoringu procesów implementacji poszczególnych strategii innowacji.

Uczestnikami wydarzenia będą przede wszystkim przedstawiciele środowisk dla których polityka na rzecz wzrostu innowacyjności jest jednym z głównych priorytetów podejmowanych działań. Wśród uczestników spotkania będą min.: przedstawiciele województw oraz reprezentanci jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego na Mazowszu odpowiedzialni za koordynację procesów monitorowania zmian zachodzących w województwie.

 

W świetle powyższych informacji chcielibyśmy zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w planowanym seminarium. Udział jest bezpłatny. Niestety ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje pierwszeństwo zgłoszenia – rejestracji. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza i przesłanie na adres poczty elektronicznej: agata.krzysztofik@mazovia.pl.

 

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Panią Agatą Krzysztofik, adres poczty elektronicznej:agata.krzysztofik@mazovia.pl numer telefonu: 22  51 17 417 lub Panią Małgorzatą Rudnicką, Kierownikiem Wydziału Innowacyjności, adres poczty elektronicznej m.rudnicka@mazovia.pl numer telefonu: 22 59 79 956.