Ruszyła 18 edycja konkursu Dobry Wzór 2011

Ruszyła 18 edycja konkursu Dobry Wzór 2011 na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku, który organizowany jest przez Instytut pod patronatem honorowym ministra gospodarki. W efekcie prowadzonego przez Instytut monitoringu, eksperci wytypowali w tym roku 800 produktów oraz 80 usług jako spełniające kryteria dobrego wzornictwa i jednocześnie rekomendowali je do dalszej oceny w konkursie.

p3p5nFaJjWxs,dw

Ruszyła 18 edycja konkursu Dobry Wzór 2011 na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku, który organizowany jest przez Instytut pod patronatem honorowym ministra gospodarki. W efekcie prowadzonego przez Instytut monitoringu, eksperci wytypowali w tym roku 800 produktów oraz 80 usług jako spełniające kryteria dobrego wzornictwa i jednocześnie rekomendowali je do dalszej oceny w konkursie.

Wiodącą sferą w bieżącym monitoringu okazała się jak i w roku ubiegłym sfera domu, natomiast sfera publiczna wyprzedziła sferę pracy i usług. W zakresie usług, analogicznie do ubiegłego roku dominowały usługi kulturalne.

Konkurs Dobry Wzór ma charakter ekspercki. Co roku rekomendacje do konkursu otrzymuje kilkaset produktów i kilkadziesiąt usług.
Finalistów konkursu poznamy w sierpniu. Natomiast we wrześniu międzynarodowe Jury konkursu wytypuje laureatów konkursu. Przyznane zostaną nagrody główne
w czterech kategoriach konkursowych: Sfera Domu, Sfera Pracy, Sfera Publiczna i Sfera Usług, nagroda ministra gospodarki –Wzór Roku. Prezes Instytutu Wzornictwa Przemysłowego nagrodzi natomiast najlepszych projektantów przyznając nagrodę Designer Roku.

 

Dobry Wzór oznacza dobrze zaprojektowany produkt i usługę, który uwzględnia zarówno uwarunkowania rynku, cele biznesowe firmy, jak i charakter marki. Promuje nowe (innowacyjne) rozwiązania i technologie, dające nową wartość użytkownikowi, bądź rozwiązania usprawniające proces produkcji.

Eksperci IWP potwierdzają że… „zastosowanie wzornictwa jako przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i poprawy jakości wyrobów stało się faktem w polskich przedsiębiorstwach…”.To znak, że wzornictwo staje się coraz częściej stosowanym narzędziem osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku. Dla Instytutu
to potwierdzenie sensu wspierania polskich przedsiębiorstw w jego aplikacji i edukacji z zakresu zarządzania procesem wdrażania innowacji poprzez design.

Zapraszamy do konkursu Dobry Wzór 2011 przedsiębiorstwa i firmy, których produkty i usługi zostały rekomendowane przez ekspertów Instytutu.

 

źródło: http://www.iwp.com.pl/