Ruszył projekt „Stolica staży” dla pracowników naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Warszawy!

Czujnik Innowacji Zegar 18.01.2013    23:00

ConsultingPlus Sp. z o.o. wraz z Urzędem m.st. Warszawy zapraszają do udziału w projekcie stażowym „Stolica staży” skierowanym do pracowników naukowych i innowacyjnych przedsiębiorstw z Warszawy. Jest to kontynuacja wcześniejszych edycji projektu TEKLA PLUS.

Celem Projektu jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem.

50 naukowców zatrudnionych w jednostkach naukowych odbędzie płatne staże w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie m. st. Warszawy 

 

TERMIN REALIZACJI STAŻY:  styczeń  2013 – wrzesień 2014

 

CZAS TRWANIA STAŻY:
staże pracowników naukowych w przedsiębiorstwach – średnio 6-miesięczne (min. 3 miesiące)
staże pracowników przedsiębiorstw w JN – średnio 120-godz w okresie min. 3 miesięcy

 

WYNAGRODZENIE STAŻYSTY:

  • dodatek stażowy dla pracowników naukowych odbywających staże w przedsiębiorstwach – 3.500,00 zł/miesiąc
  • staże pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych – bezpłatne (koszty stażu ponosi organizator – Lider projektu). Wynagrodzenie Stażysty należne z tytułu odbywania Stażu będzie pokrywane przez przedsiębiorcę będącego pracodawcą Stażysty.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy:

  • pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych uczelni, którzy chcą odbyć staż w warszawskich firmach
  • przedsiębiorstwa zainteresowane przyjęciem pracowników naukowych na staż
  • przedsiębiorstwa zainteresowane wydelegowaniem swoich pracowników na staż do jednostek naukowych
  • jednostki naukowe zainteresowane przyjęciem pracownika warszawskiego przedsiębiorstwa na staż

 

http://STOLICASTAZY.TEKLAPLUS.PL

 

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.1 „Wsparcie dla współpracy sfery nauki i  przedsiębiorstw-projekty konkursowe”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.