Regionalne klastry kluczowe

Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 25.01.2016    09:55

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji zmian do dokumentacji konkursowej dotyczącej uzyskania statusu regionalnego klastra kluczowego. Propozycje zamian oraz uwagi prosimy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zgłaszania uwag i propozycji zmian do dokumentacji konkursowej dotyczącej uzyskania statusu regionalnego klastra kluczowego. Propozycje zamian oraz uwagi prosimy zgłaszać za pomocą formularza dostępnego na stronie.

Wypełniony formularz prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: malgorzata.bialczak@mazovia.pl w terminie do dnia 27 stycznia 2016 r. W tytule e-maila przekazującego formularz uwag prosimy wpisać „Konsultacje RKK”.

 

Do pobrania:

  1. Formularz Wniosku o nadanie statusu regionalnego klastra kluczowego
  2. Instrukcja wypełnienia Wniosku o nadanie statusu regionalnego klastra kluczowego
  3. Karta oceny formalnej
  4. Karta oceny merytorycznej
  5. Formularz zgłaszania uwag