Raport z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

RIS Mazovia Zegar 30.04.2014    16:41

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu oraz z zestawieniem uwag. Nadesłane opinie i sugestie pozwoliły uzupełnić i udoskonalić projekt Strategii przed przystąpieniem do etapu jej zatwierdzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem z konsultacji społecznych projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2014-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu oraz z zestawieniem uwag. Nadesłane opinie i sugestie pozwoliły uzupełnić i udoskonalić projekt Strategii przed przystąpieniem do etapu jej zatwierdzenia.

 

Materiały do pobrania:

http://www.msodi.mazovia.pl/aktualnosci/raport-z-konsultacji-spolecznych-projektu-regionalnej-strategii-innowacji-dla-mazowsza-2014-2020-wraz-z-inteligentna-specjalizacja-regionu