OSTROŁĘKA – Spotkanie Informacyjne „Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – nowa perspektywa 2014 – 2020”

RIS Mazovia Zegar 12.08.2015    08:43

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

Spotkania, których tematem są ” Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – nowa perspektywa 2014 – 2020″ mają charakter ogólny i odbędą się w Ostrołęce:

  • 24 sierpnia 2015r. w godz. 10.00-13.15, ul. Piłsudskiego 38
  • 25 sierpnia 2015r. w godz. 10.00-13.15, ul. Piłsudskiego 38

W trakcie spotkań przedstawione będą ogólne informacje o planowanych środkach w nowym budżecie unijnym dla osób, które planują założenie działalności gospodarczej.

Spotkania, których tematem są ” Fundusze dla osób planujących założenie działalności gospodarczej – nowa perspektywa 2014 – 2020″ mają charakter ogólny i odbędą się w Ostrołęce:

  • 24 sierpnia 2015r. w godz. 10.00-13.15, ul. Piłsudskiego 38
  • 25 sierpnia 2015r. w godz. 10.00-13.15, ul. Piłsudskiego 38

Spotkania dostosowane są do osób niepełnosprawnych ruchowo. W przypadku specjalnych potrzeb osób niepełnosprawnych, prosimy o wypełnienie punktu 2 w ankiecie zgłoszeniowej. Po zakończeniu zapraszamy na indywidualne konsultacje ze specjalistami ds. Funduszy Europejskich.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu lub dostarczenie osobiste do LPI w Ostrołęce. Organizatorem spotkań informacyjnych jest:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce,

Piłsudskiego 38,

07 – 410 Ostrołęka,

tel.: 0 801 10 101, e-mail: punkt_ostroleka@mazowia.eu.

Podczas spotkań zostaną omówione następujące zagadnienia:

  • System Informacji o Funduszach Europejskich
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – założenia i cele perspektywy 2014-2020 w kontekście rozwoju przedsiębiorczości
  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – możliwości uzyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – działania w kierunku wzmacniania przedsiębiorczości
  • Zwrotne formy finansowania działalności gospodarczej – pożyczki współfinansowane przez Unię Europejską.

Załączniki do porania na stronie:

http://mazowia.eu/media-wydarzenia/spotkanie-informacyjne-fundusze-dla-osob-planujacych-zalozenie-dzialalnosci-gospodarczej-nowa-perspektywa-2014-2020-w-ostrolece.html