OGŁOSZENIE

Mazowiecki Klaster Kluczowy Zegar 10.08.2016    08:25

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza zamknięcie naboru do I edycji konkursu o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłasza zamknięcie naboru do I edycji konkursu o nadanie statusu Mazowieckiego Klastra Kluczowego w 2016 r.

 

Informacja o zamknięciu naboru do konkursu:

  1. Termin zamknięcia konkursu: 18 sierpnia 2016 r.
  2. Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
  3. Ogłoszenie wyników nastąpi niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie zatwierdzenia wyboru Mazowieckich Klastrów Kluczowych.
  4. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronach internetowych: innowacyjni.mazovia.plwww.ris.mazovia.pl.
  5. Do uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia wyboru Mazowieckich Klastrów Kluczowych nie stosuje się trybu odwołania.
  6. W przypadku unieważnienia konkursu informacja ta zostanie podana do wiadomości na stronach internetowych: innowacyjni.mazovia.plwww.ris.mazovia.pl.