Nabór grantowy dla Partnerstw IOB

Zegar 26.07.2019    15:01

Rusza nabór grantowy w ramach projektu pozakonkursowego pn.: „Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji” nr rej. RPMA.03.01.02-14-b657/18.

Termin przyjmowania Wniosków o przyznanie grantu rozpoczyna się od dnia 26 lipca 2019 r. i trwa do dnia 28 października 2019 r.

Celem naboru jest wybór projektów grantobiorców obejmujących stworzenie i wdrożenie nowych lub ulepszonych, o wyższej jakości i jednocześnie dopasowanych do potrzeb odbiorców, kompleksowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym z wykorzystaniem istniejących IOB i ich zasobów poprzez konsolidację potencjału w postaci partnerstw.

Powstałe usługi mają być dedykowane wspomaganiu rozwoju MŚP m.in. poprzez skuteczne doradztwo w zakresie zakładania działalności gospodarczej, opracowania strategii, monitorowania biznesu, transferu technologii i prognozowania.

Wybór projektów grantobiorców nastąpi w trybie otwartego naboru. Pełna dokumentacja naboru.