„Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”

Czujnik Innowacji Zegar 08.09.2011    19:31

Szanowni Państwo,
trwa IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” www.liderzyinnowacji.pl . Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2008 roku. 
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

r3d1nFqGiWmso2uDZA,liderzy_innowacji

Szanowni Państwo,
trwa IV edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” www.liderzyinnowacji.pl . Projekt jest realizowany nieprzerwanie od 2008 roku. 
Udział w konkursie dla firm mikro, MŚP, gmin, oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów jest bezpłatny na wszystkich etapach.
Uczestnikami konkursu mogą być następujące grupy kandydatów:

 

  • Grupa 1– przedsiębiorcy (firmy – mikro, małe, średnie, duże),
  • Grupa 2– gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie),
  • Grupa 3– organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), inne organizacje i podmioty.

 

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:

Innowacyjna firma, Innowacyjny produkt, Innowacyjna usługa, Innowacyjna gmina, Innowacyjna organizacja, Innowacyjny projekt unijny, Dynamicznie rozwijająca się firma oraz w nowej kategorii Wizjoner IT. Nowa kategoria dotyczy oceny obecnego oraz przyszłego potencjału w rozwoju infrastruktury IT w ocenianym podmiocie.

Ankiety będą przyjmowane w trybie ciągłym do 30.09.2011r.

Wszelkie informacje na temat konkursu są dostępne na stronie konkursu www.liderzyinnowacji.pl oraz w Biurze Konkursu pod adresem:
Fundacja Innowacji i Rozwoju, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa,tel. (022) 621 30 00, e-mail: konkurs@fiir.org.pl.

Tegoroczna edycja konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2011 została objęta Patronatem m.in. przez:
Biuro Komisji Europejskiej – Przedstawicielstwo w Polsce,Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,Ministerstwo Gospodarki,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków poszczególnych województw z terenu kraju.

Jesteśmy do państwa dyspozycji w celu odpowiedzi na ewentualne dodatkowe pytania, które prosimy kierować na konkurs@fiir.org.pl lub media@fiir.org.pl (kontakt dla przedstawicieli mediów)
Istnieje możliwość przesłania znacznie poszerzonych materiałów przygotowanych w formatach oczekiwanych przez poszczególne media.

 

Liczymy, że nasza inicjatywa spotka się z Państwa zainteresowaniem.

Pozdrawiam,
Ewelina Groblewska
Biuro Konkursu
_______________________________________________________________________
Fundacja Innowacji i Rozwoju
Al. Jerozolimskie 87
02-001 Warszawa
tel. (022) 621 30 00
www.liderzyinnowacji.pl
konkurs@fiir.org.pl

KRS 0000284857 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 701-009-89-84