Konkurs Słowa dla Innowacji

Rusza I edycja Konkursu Słowa dla Innowacji, adresowanego do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne realizowane w obszarze gospodarki, oraz podejmowane przez ludzi świata nauki.

Rusza I edycja Konkursu Słowa dla Innowacji, adresowanego do dziennikarzy popularyzujących tematykę innowacyjności i działania proinnowacyjne realizowane w obszarze gospodarki, oraz podejmowane przez ludzi świata nauki.

Innowacją jest zmiana dająca nową jakość, tworząca nowy produkt, usługę lub wprowadzająca ich ulepszenie. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie, by wiedza o innowacjach i ich szerokim zastosowaniu była dostępna nie tylko dla wąskiego grona specjalistów i wynalazców, ale także dla ogółu społeczeństwa.

Do Konkursu mogą przystąpić dziennikarze prasowi, radiowi, telewizyjni, oraz publikujący na ekonomicznych portalach internetowych. Tematyka prac konkursowych powinna dotyczyć innowacyjnych projektów i przedsięwzięć w Polsce, Europie i na świecie.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę główną o równowartości 5 000 zł, oraz trzy wyróżnienia o równowartości 2 500 zł.

Szczegóły dotyczące Konkursu można znaleźć na stronie internetowej www.ppp.pi.gov.pl, e-mail: konkursSdI@parp.gov.pl , tel.: 22 432 88 64.

Prace konkursowe, w dwóch egzemplarzach, można składać do 6 maja 2011 r. na adres: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „I edycja Konkursu Słowa dla Innowacji”.

Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić dowolną liczbę prac konkursowych, przy czym każda z nich musi być złożona oddzielnie.

Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Gospodarki.

Konkurs Słowa dla Innowacji współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.