Konkurs na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie!

Czujnik Innowacji Zegar 06.06.2013    21:27

Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza realizuje obecnie konkurs na Najciekawszą Inicjatywę Innowacyjną w Regionie.

W konkursie mogą wziąć udział urzędy administracji publ. samorządy, przedsiębiorcy, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, klastry i in. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i upowszechnienie najciekawszych, realizowanych w formule partnerskiej i możliwych do upowszechnienia innowacyjnych inicjatyw, realizowanych przez podmioty/grupy podmiotów działających na terenie województwa mazowieckiego na rzecz wzrostu adaptacyjności przedsiębiorstw.

Zgłoszenia w konkursie przyjmowane są do dnia 14 czerwca 2013 r. Laureaci konkursu zyskają możliwość promocji wypracowanych rozwiązań i prestiżowy tytuł przyznany przez rozpoznawalną mazowiecką organizację pracodawców, regionalną strukturę Konfederacji Lewiatan.

Wszystkie informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza

www.zpwim.pl