Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą

Czujnik Innowacji Zegar 01.10.2010    15:05

Głównym celem projektu jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z Regionu Mazowieckiego oraz Regionu Świętokrzyskiego.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie kompleksowych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój społeczno – gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska, uczniowie gimnazjów) z Regionu Mazowieckiego oraz Regionu Świętokrzyskiego.

W ramach projektu w 5 szkołach gimnazjalnych z Subregionu Radomskiego powstaną Szkolne Kluby Przedsiębiorczości. Działalność klubów odbywać się będzie poprzez cotygodniowe dwugodzinne spotkania warsztatowe prowadzone przez ekspertów TRIZ i przedsiębiorczości oraz przeszkolonych w ramach projektu trenerów TRIZ i animatorów. Zajęcia w ramach klubów będą miały charakter zabaw, warsztatów dążących do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców przy zastosowaniu metody TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań). Na zakończenie projektu zorganizowane zostaną konkursy przedsiębiorczości, gdzie w formie zabawy kluby będą miały możliwość wykazania się zdobytą wiedzą podczas zajęć warsztatowych.

Osoby zainteresowane utworzeniem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości prosimy o kontakt:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Łukasz Górecki

Tel. (22) 511 74 11

l.gorecki@mazovia.pl

Więcej informacji TUTAJ

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU – http://www.ikp.it.kielce.pl/