Wzięliśmy udział w seminarium w ramach Interreg Europe Policy Learning Platform

PPO - Inteligentne Specjalizacje Zegar 21.06.2023    13:30

W dniu 20 czerwca br. za pośrednictwem platformy Zoom odbyło się spotkanie dotyczące wymiany doświadczeń w ramach Europejskiego Ecosystemu Innowacji - European Innovation Ecosystems.

Podczas seminarium przedstawiliśmy nasze doświadczenia związane z realizacją projektu Cohes3ion dotyczącego integracja wymiaru terytorialnego na rzecz spójności strategii inteligentnych specjalizacji (S3).

Na zaproszenie przedstawicieli Interreg Europe Policy Learning Platform zaprezentowaliśmy działania związane z przeprowadzeniem Inteligentnego Mapowania Terytorialnego – procesu diagnozy mającej na celu identyfikację obszarów wymagających poprawy w celu dostosowania strategii S3 na wszystkich poziomach terytorialnych, w każdym z regionów biorących udział w realizacji projektu Cohes3ion.
 
na grafice są osoby trzymające rękach ogromne puzle
 
Omówiliśmy również przykład dobrej praktyki z Województwa Mazowieckiego w postaci Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.Centrum jest jedną z największych inwestycji w dziedzinie badań i rozwoju w obszarze tzw. „wysokich technologii” (ang. High-tech) w Polsce. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską stworzył sieci pięciu laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejsze urządzenia oraz niezbędną infrastrukturę. CEZAMAT jest ośrodkiem stymulującym współpracę pomiędzy mazowieckimi i krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, biznesem oraz wspiera działania na rzecz rozwoju regionu.
 
szklany budynek
 
Podczas spotkania przedstawiono również prezentację dotyczącą wsparcia dla rozwoju regionalnych dolin innowacji „Insights into the Regional Innovation Valleys and I3 Calls”. 
Po części związanej z prezentacjami odbyła się dyskusja panelowa,w trakcie której mieliśmy możliwość porozmawiać o naszych doświadczeniach w realizacji projektów w ramach programu Interreg Europe.