Informacja o liczbie złożonych wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

Czujnik Innowacji Zegar 05.01.2016    11:16

W dniu 30 grudnia 2015 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

W dniu 30 grudnia 2015 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”.

W ramach naboru w Generatorze Wniosków zostało złożonych 561 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 130.139.791,08 zł, z czego:

  • 103 wnioski na łączną kwotę 23.434.638,95 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, co stanowi 522,63 % alokacji
  •  
  • 458 wniosków na łączną kwotę 106.705.152,13 zł dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie, co stanowi 256,40 % alokacji.