Aktualizacja Planu ewaluacji RIS

Zegar 19.04.2022    14:04

W dniu 12 kwietnia 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 568/314/22 przyjął aktualizację Planu Ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku (RIS) na lata 2021–2022.