WYDARZENIA

W ramach realizacji projektu systemowego pn. „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” zorganizowane zostały liczne wydarzenia regionalne, których celem jest podnoszenie świadomości i wiedzy nt. znaczenia innowacji, utworzenie sieci współpracy między partnerami biznesowymi, a także utworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy dotyczącej procesów komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii i wspierania innowacji.

Wydarzenia MSODI:

  • Infoseminaria regionalne;
  • Mazowieckie Dni Twórczości Designu, i Innowacyjności (II edycje);
  • Międzynarodowa Konferencja – „Praktyczny Wymiar nauki‚;
  • Mobilne Muzeum Innowacji;
  • Targi Nauki i Kooperacji (II edycje);
  • Konkurs grantowy.