Raport z badania "Analiza struktury, potencjału i trendów rozwojowych branży opakowaniowej na Mazowszu"

Zegar 25.01.2019    10:25

Raport opisuje wyniki i analizę ekspercką badania przeprowadzonego w terminie od 5 listopada do 20 grudnia 2018 roku na temat mazowieckiej branży opakowaniowej.

Dokument zawiera rozdziały dotyczące:
● Branży opakowaniowej na świecie
● Branży opakowaniowej na Mazowszu
● Innowacyjności w branży opakowaniowej
● Przyszłości branży opakowaniowej
● Analizy SWOT oraz wnioskom i rekomendacjom

Raport z badania "Analiza struktury, potencjału i trendów rozwojowych branży opakowaniowej na Mazowszu" zrealizowano w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Wykonawca: 4CF sp. z o.o.