Określenie aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno – farmaceutyczna i rolno – spożywcza

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 01.08.2023    10:41

Zapraszamy do zapoznania się z raportem, który przedstawia diagnozę sytuacji przedsiębiorstw w województwie mazowieckim w zakresie transformacji cyfrowej w kierunku Przemysłu 4.0 w następujących branżach: budowlanej, logistycznej, medyczno-farmaceutycznej i rolno-spożywczej, w podziale na NUTS2 i NUTS3.

W ramach badania przeprowadzonego przez 4CF Sp. z o.o. przeanalizowano także wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie przedsiębiorstw z ww. branż w zakresie transformacji cyfrowej.