Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) podmiotów gospodarczych na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzona z wykorzystaniem badania bibliometrycznego

Zegar 19.09.2023    08:34

Roport powstał w wyniku badania przeprowadzonego przez konsorcjum projektowe LB&E sp. z o.o. oraz Politechnikę Lubelską na zlecenie Województwa Mazowieckiego.

Celem głównym badania było określenie obszarów działalności B+R podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie województwa mazowieckiego, w tym określenie nisz rozwojowych województwa mazowieckiego.