Działalność podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu 2010

Analizy, ekspertyzy, raporty Zegar 11.02.2017    13:02

Przedstawiony raport roczny prezentuje dane statystyczne dotyczące działalności podmiotów gospodarki narodowej na Mazowszu w 2010 roku. Raport ma na celu zaprezentowanie kluczowych danych dotyczących działalności mazowieckich przedsiębiorstw, w tym danych pochodzących z baz Głównego Urzędu Statystycznego, które nie są danymi ogólnodostępnymi. Pozwala poszerzyć i usystematyzować  wiedzę na temat poziomu innowacyjności oraz funkcjonowania tych podmiotów na Mazowszu.