Zmiana systemu akredytacji mazowieckich IOB

Zegar 09.03.2017    09:27
Zegar Rozpoczęcie: 14.02.2017 00:00
Pin Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Komentarz Kontakt: magdalena.kiech@mazovia.pl

 

14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, tym samym od 15 lutego 2017 r. uruchomiony zostaje ponownie nabór w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

14 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę zmieniającą w sprawie systemu akredytacji mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu, tym samym od 15 lutego 2017 r. uruchomiony zostaje ponownie nabór w celu wyłonienia akredytowanych mazowieckich Instytucji Otoczenia Biznesu.

Zmianie uległa dokumentacja naboru. Zmiany, porządkujące treści, dotyczyły doprecyzowania dotychczasowych zapisów. Szczegóły dotyczące naboru.