Wyniki badania ewaluacyjnego pn. „Ocena użyteczności agend badawczych w projektach badawczo-rozwojowych w ramach RPO WM 2014-2020”

Zegar 07.03.2017    14:41
Zegar Rozpoczęcie: 13.02.2017 00:00
Pin Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Komentarz Kontakt: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego