Szkolenie pt. „Wynalazki a badania patentowe. Co każdy wynalazca i przedsiębiorca wiedzieć powinien?”

Zegar 09.03.2017    09:24
Zegar Rozpoczęcie: 25.01.2017 09:00
Pin Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Komentarz Kontakt: malgorzata.rudnicka@mazovia.pl

 

W ramach wzajemnej współpracy partnerskiej zorganizowaliśmy w dniu 25.01 br. szkolenie dla naukowców i przedsiębiorców uczestniczących w Konkursie Innowator Mazowsza.

W ramach wzajemnej współpracy partnerskiej zorganizowaliśmy w dniu 25.01 br. szkolenie dla naukowców i przedsiębiorców uczestniczących w Konkursie Innowator Mazowsza. Szkolenie było pod merytoryczną opieką Fundacji JWP i Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej. Od ponad 20 lat doradzają krajowym i zagranicznym firmom, jednostkom naukowym oraz indywidualnym twórcom i wynalazcom. Z obiema instytucjami współpracujemy od kilku lat. Szkolenie było dodatkowym bonusem udziału w konkursie samorządowym. Szkolenie poprowadzili znakomici eksperci z kancelarii – dr inż. Sylwia Błażej-Sosnowska i Piotr Godlewski – rzecznicy patentowi. Pierwsza część szkolenia dotyczyła badań patentowych i ich dopasowania do indywidualnych potrzeb. Prelegentka przedstawiła za pomocą jakich narzędzi wyszukiwawczych – ogólnodostępnych bądź komercyjnych – baz danych możliwe jest wyszukanie dokumentów patentowych dotyczących danego procesu, wytworu, technologii czy zastosowania itp. Rezultaty uzyskiwane w toku tego badania mogą być potem przedmiotem dalszych analiz i bardziej zaawansowanych badań patentowych. Istnieje tez badanie zdolności patentowej przy pomocy, którego można ocenić czy wynalazek ma szanse na uzyskanie ochrony patentowej. Słuchacze dowiedzieli się co tj. m.in. zdolność patentowa, czystość patentowa, rodzina patentowa itp. Drugi ekspert przedstawił m.in. procedury zgłaszania wynalazków, aby uzyskać patent, po co wynalazcy i przedsiębiorcy patent, jak chroni się wynalazki w Polsce a jak na świecie, kiedy patentowanie się opłaca. To tylko małe spektrum poruszonych bardzo ciekawych zagadnień. Liczymy na to, że uczestnikom szkolenia bardzo przyda się ta wiedza i da im kolejne narzędzie do poruszania się po ogromnym „morzu” umiejętności badawczo-rozwojowych. A my już zaczynamy myśleć o kolejnej edycji Konkursu…i dalszej owocnej współpracy z naszymi Partnerami.