Konkurs ofert na realizację zadań w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Zegar 09.03.2017    09:25
Zegar Rozpoczęcie: 25.01.2017 00:00
Pin Miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Komentarz Kontakt: malgorzata.rudnicka@mazovia.pl, malgorzata.bialczak@mazovia.pl

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2017 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trybie wspierania wykonania zadań publicznych.

Termin składania ofert wyznaczono od 25 stycznia do 28 lutego 2017 r.

Zadania mogą być realizowane w terminie od 15 maja do 15 grudnia 2017 r.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami: Ogłoszenie Konkursowe