Zapraszamy na X-Industry Hackathons

Zegar 12.06.2019    11:01

26 czerwca

Siedziba ARP w Warszawie (ul. Nowy Świat 6/12)


Prowadzisz firmę spożywczą albo opakowaniową i myślisz o jej rozwoju z wykorzystaniem nowych technologii? A może jesteś firmą z branży IT/ Przemysłu 4.0, która posiada rozwiązania cyfrowe gotowe do wdrożenia w tych branżach? Jeśli tak - zarezerwuj termin w swoim kalendarzu!

26 czerwca 2019 roku w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie spotkamy się w międzynarodowym środowisku na inauguracji pionierskiego w skali Europy programu hackathonów międzybranżowych - X-Industry Hackathons ukierunkowanych na digitalizację branży rolno-spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0.

Wydarzenie jest skierowane do przedsiębiorstw:
- spożywczych i opakowaniowych - zainteresowanych digitalizacją swojej działalności;
- IT/Przemysł 4.0/smart - posiadających rozwiązania cyfrowe dla branży spożywczej i opakowaniowej.

X-Industry Hackathons rozpoczyna unikatowy program wsparcia firm z branży spożywczej i opakowaniowej w ich drodze ku transformacji cyfrowej. Jest on organizowany w ramach prestiżowego, międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS, którego konsorcjum złożone jest z 7 partnerów z 4 krajów UE, którzy łącznie reprezentują 739 firm.

W programie spotkania X-Industry Hackathons przewidziane są:

  • prezentacje megatrendów, case studies & dobre praktyki zagraniczne rozwiązań innowacji międzybranżowych w zakresie digitalizacji branży spożywczej i opakowaniowej;
  • prelekcje oraz panele krajowych i zagranicznych (Hiszpania, Polska, Litwa i Łotwa) ekspertów;
  • prezentacja oferty wsparcia innowacji w firmach;
  • potencjalne możliwości finansowania projektowanych zmian, w tym z nowych narzędzi Komisji Europejskiej;
  • warsztaty partycypacyjne rozpoczynające prototypowanie nowych produktów, usług cyfrowych i nowych modeli biznesowych dla branż spożywczej i opakowaniowej w kierunku Przemysłu 4.0;
  • lunch networkingowy bazujący na produktach regionalnych mazowieckich członków mazowieckich klastrów spożywczych.
  • przede wszystkim - rozpoczęcie Programu X-Industry Hackathons, w którym możesz wziąć udział już w te wakacje!

X-Industry Hackathons to trzymiesięczny, nowatorski i interdyscyplinarny program wsparcia MŚP, który odbędzie się już w te wakacje i jest częścią międzynarodowego projektu unijnego DIGICLUSTERS współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu COSME (nr umowy grantowej 822905).

Organizator:
UNIMOS Alliance  to interdyscyplinarna organizacja specjalizująca się w internacjonalizacji, kojarzeniu wiarygodnych partnerów z Europy i Ameryki Łacińskiej, budowaniu konsorcjów międzynarodowych oraz wdrażaniu projektów sieciowych (w tym finansowanych bezpośrednio ze środków Komisji Europejskiej) ukierunkowanych na rozwój innowacyjności i współpracy międzynarodowej. Partner w międzynarodowym projekcie DIGICLUSTERS, koordynator AgroBioAlliance oraz współtwórca sieci Eastern European Food Clusters Network.

Zapisy i rejestracja TUTAJ.

Szczegółowy program i agenda w załączniku.

Serdecznie zapraszamy!