XXXIII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 16.01.2024    14:52

XXXIII posiedzenie MRI poprowadziła Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na posiedzeniu przedstawiono nowych członków Mazowieckiej Rady Innowacyjności którzy dołączyli do MRI i będą wsparciem opiniodawczym dla Zarządu Województwa Mazowieckiego. 
Ponadto podczas posiedzenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z podsumowaniem XV edycji konkursu Innowator Mazowsza. Przebieg oraz wyniki konkursu omówił Pan Maciej Sadowski przedstawiciel Fundacji Startup Hub Poland. Członkowie MRI zapoznali się również z prezentacją laureata II nagrody w kategorii Innowacyjny Naukowiec, dr Inż. Maksymiliana Kochańskiego, który przedstawił innowacyjne badania z zakresu zarządzania energią w budynkach. 
Ponadto Pan Kamil Konon przedstawiciel firmy Diagendo Sp. z.o.o laureat nagrody głównej w kategorii Innowacyjna Firma konkursu Innowator Mazowsza, opowiedział o ważnym kroku w diagnostyce endometriozy – innowacyjnym teście qRT-PCR do ilościowego oznaczania poziomu ekspresji genu FUT4. 
Kolejnym punktem posiedzenia była prezentacja Pana Michała Misztala ze Startup Academy który podsumował V edycję konkursu Startuj z Mazowsza, natomiast laureat nagrody głównej w kategorii Social Impact, Pan Bartłomiej Rak przedstawiciel firmy Rebread opowiedział, jak można wykorzystać czerstwe pieczywo.
Ostatnim punktem 33 posiedzenia MRI była prezentacja Pana Jana Krzyżanowskiego przedstawiciela Biura Rozwoju Gospodarczego URZĘDU M.ST. WARSZAWY dotycząca programu Start-up JUMP który wspiera przedsiębiorczość młodych uczących się w warszawskich szkołach.