XXXII posiedzenie Mazowieckiej Rady Innowacyjności

Zegar 13.10.2023    15:19

XXXII posiedzenie MRI poprowadziła Pani Aleksandra Szwed – Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W trakcie posiedzenia przedstawiono Program Wdrożeniowy na lata 2023-2025 który jest narzędziem realizacji Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 r. (RIS). Przypomniano o roli dokumentu w systemie wdrażania RIS, omówiono jego najważniejsze elementy oraz zmiany wprowadzone w wersji na lata 2023-2025.


Ponadto podczas spotkania członkowie Rady mieli okazję usłyszeć o Funduszach dla Mazowsza dedykowanym Przedsiębiorcom. Na posiedzeniu omówiono nowe konkursy w ramach priorytetu I Fundusze Europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza Działanie 1.1 Badania, rozwój i innowacje przedsiębiorstw oraz 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027.


Kolejnym punktem posiedzenia było podsumowanie wyników badania przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pt. „Identyfikacja nisz rozwojowych i obszarów działalności badawczo-rozwojowej (B+R) podmiotów gospodarczych na obszarze województwa mazowieckiego przeprowadzona z wykorzystaniem badania bibliometrycznego”. Członkowie Rady mogli usłyszeć o celach badania, metodologii oraz wynikach przeprowadzonego badania oraz zapoznać się z rekomendacjami. 
Podczas posiedzenia zaprezentowano również wyniki badania dotyczącego „Określenia aktualnych i przyszłych potrzeb oraz możliwości technologicznych w zakresie transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w kierunku Przemysłu 4.0 w ramach następujących branż na Mazowszu: budowlana, logistyczna, medyczno – farmaceutyczna i rolno – spożywcza”. W badaniu przedstawiono czym jest przemysł 4.0 oraz dokonano diagnozy stanu zaawansowania transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 mazowieckich przedsiębiorstw.