WZMACNIANIE INICJATYW KLASTROWYCH NA MAZOWSZU

Klastry na Mazowszu Zegar 04.10.2013    14:27

Zapraszamy do udziału w zadaniu dotyczącym budowania inicjatyw klastrowych na Mazowszu

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizuje przedsięwzięcie polegające na organizacji spotkań inicjatyw klastrowych/grup branżowych oraz opracowaniu strategii rozwoju dla każdej z tych inicjatyw.

Celem zadania jest zainicjowanie procesów współpracy oraz wzmocnienie istniejących partnerstw i współpracy nieformalnej w ramach pięciu inicjatyw klastrowych/grup branżowych w sektorach:

1. KREATYWNYM– dla inicjatyw skupionych wokół celu: budowa marki regionu jako centrum kulturalnego kraju (w szczególności podsektora działalności twórczej o charakterze kulturalnym);
2. KREATYWNYM – dla inicjatyw skupionych wokół celu: wzrost znaczenia usług B2B sektora kreatywnego w regionie (w szczególności podsektora działalności twórczej o charakterze użytkowym);
3. CHEMICZNYM
4. MEDYCZNYM
5. PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO

Zadanie zostało podzielone na 3 etapy: ogólnodostępne konferencje inicjujące współpracę, robocze spotkania inicjatyw klastrowych/grup branżowych oraz opracowanie strategii rozwoju.

Konferencje dla poszczególnych branż zaplanowano w następujących terminach:

  • 14 października 2013 r. – branża rolno-spożywcza;
  • 21 października 2013 r. – branża medyczna;
  • 25 października 2013 r. – sektor kreatywny dla inicjatywy skupionej wokół celu: budowa marki regionu jako centrum kulturalnego kraju
  • 4 listopada 2013 r. – branża chemiczna;
  • 5 listopada 2013 r. – sektor kreatywny dla inicjatywy skupionej wokół celu: wzrost znaczenia usług B2B sektora kreatywnego.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą w danej branży lub podjęciem działań ukierunkowanych na utworzenie inicjatywy klastrowej, w szczególności: przedstawicieli przedsiębiorstw, przedstawicieli środowiska naukowego i instytucji otoczenia biznesu, a także administracji publicznej w szczególności na szczeblu lokalnym.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a szczegółowe informacje w tym interaktywny formularz rejestracji dostępne są na stronie internetowej www.msodi.mazovia.pl/klastry oraz koordynatorów zadania:
Po stronie wykonawcy:
Artur Olszewski
F5 Konsulting
tel: +48 (61) 856 69 60
fax: +48 (61) 853 02 95
e-mail: klastrymsodi@f5.pl
Po stronie zlecającego:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich
msodi@mazovia.pl

Projekt pn.: „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013