Wsparcie dla regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza!

Zegar 28.07.2023    08:35

Zarząd Województwa Mazowieckiego udziela organizacjom pozarządowym wsparcia na realizację zadań publicznych województwa mazowieckiego w 2023 r. w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” – zadanie pn. „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem: małe dotacje