WIĘCEJ CZASU, BY UBIEGAĆ SIĘ O TYTUŁ INNOWATORA MAZOWSZA

Innowator Mazowsza Zegar 08.08.2012    12:13

Od czerwca trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu Innowator Mazowsza. W sezonie urlopowym nie wszyscy zainteresowani mają możliwość wzięcia w nim udziału. Dlatego Samorząd Województwa Mazowieckiego jako organizator konkursu zdecydował o przedłużeniu terminu składania wniosków do 30 września 2012 r.

Konkurs promuje innowacyjność stosowaną na Mazowszu, pogłębia współpracę środowiska nauki ze sferą biznesu i ułatwia dzielenie się naukowymi dokonaniami, które można praktycznie zastosować w biznesie. O nagrody można ubiegać się w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma (gdzie można otrzymać za I miejsce – 25 tys. zł, za II miejsce – 15 tys. zł oraz 10 tys. zł za III miejsce) i Innowacyjny Młody Naukowiec (tu nagrody to odpowiednio: 10 tys. zł za I miejsce, 7 tys. zł za II miejsce i 5 tys. zł za miejsce III). Wszystkie kwoty są kwotami brutto. Dodatkowo dla laureatów przewidziane są atrakcyjne nagrody niefinansowe ufundowane przez Partnerów Konkursu.

 

Zgłaszający się do konkursu przedsiębiorcy muszą prowadzić na Mazowszu firmę z sektora małych i średnich przedsiębiorstw istniejącą nie dłużej niż 10 lat. W ocenie brane są pod uwagę nowe produkty lub usługi, nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne i marketingowe w codziennej praktyce biznesowej, ale co ważne – stosowane nie dłużej niż 5 lat.

 

Za innowacje w nauce nagrodzeni będą młodzi, kreatywni naukowcy z Mazowsza w wieku do 35 lat, z zakończonym przewodem doktorskim lub stopniem doktora uzyskanym w ciągu ostatnich 3 lat, których prace zawierają innowacyjne, a jednocześnie praktyczne rozwiązania. Ważnym warunkiem jest praktyczne zastosowanie wyników naukowych dokonań.

 

Wnioski aplikacyjne z dopiskiem „Innowator Mazowsza” – kategoria Młoda Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Młody Naukowiecmożna składać osobiście lub za pośrednictwem poczty:

 

Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Al. Solidarności 61

03-402 Warszawa

 

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, regulamin oraz wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej:www.innowacyjni.mazovia.pl.

 

Partnerami konkursu są: Agencja Promocyjna INVENTOR sp. z o.o.; Jan Wierzchoń & Partnerzy Sp. j. Biuro Patentów i Znaków Towarowych; Fundacja JWP Masz Pomysł? Masz Patent. Masz Zysk!, Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o.