Warsztaty w Space Academy w Bremen

Zegar 25.07.2019    07:30

Space Academy to dwudniowe wydarzenie dla europejskich przedsiębiorców zajmujących się technologiami kosmicznymi, które przyspieszy ich działalność.

Aplikacje na stronie internetowej: www.space-academy.eu do 15 sierpnia br.!

Wszystkich przedsiębiorców zapraszamy do udziału w warsztatach Space Academy (Dzień 1) w zakresie coachingu w małych grupach na temat sześciu wybranych tematów przez wybitnych ekspertów:

  • gotowość i relacje inwestycyjne, jak zaufać inwestorom i uzyskać finansowanie;
  • rodzaje finansowania społecznościowego (oparte na nagrodach, oparte na akcjach, pożyczkach), jak zmaksymalizować wpływ dzięki odpowiedniej kampanii;
  • gorące trendy: sztuczna inteligencja, robotyka i aplikacje kosmiczne;
  • modele biznesowe, jak dostroić firmę i uczynić ją jeszcze bardziej skuteczną;
  • fundusze europejskie, jak znaleźć odpowiednie możliwości finansowania w oceanie inicjatyw europejskich;
  • ekosystem kosmiczny, jak łączyć się z międzynarodowymi instytucjami kosmicznymi i korporacjami oraz składać wnioski do ESA ITT.

Dzień 1: Intensywny dzień warsztatów, podczas którego przedsiębiorcy mogą doskonalić swoje umiejętności i uzyskać wiedzę ekspertów na różne tematy, z sesjami głównymi, a także spotkaniami indywidualnymi i okrągłymi stołami.

Dzień 2: Sesje panelowe i keynote oraz od 10 wybranych firm dla odbiorców reprezentujących sektor kosmiczny z całego świata.

Wszyscy odpowiedni kandydaci mogą uczestniczyć w obu dniach i korzystać z wiedzy fachowej oraz wielu możliwości nawiązywania kontaktów i interakcji. 10 bardziej zaawansowanych start-upów (wybranych na podstawie ich planów biznesowych zgłoszonych do konkursu) będzie uprawnionych do otrzymywania indywidualnego wsparcia na wysokim poziomie, mentoringu i podróży.

Więcej informacji i szczegółów można znaleźć na stronie www.space-academy.eu