Warsztaty międzyregionalne i wizyta studyjna w Salonikach

Zegar 21.12.2023    09:49

Trwa już drugi semestr realizacji projektu PROACT sme, a partnerzy projektu spotkali się w  Salonikach w Grecji celem omówienia bieżących działań w projekcie oraz wymiany doświadczeń w zakresie oferowania proaktywnych usług dla firm.

Podczas wizyty partnerzy projektu zanalizowali bieżący stan projektu, a także dokonali retrospektywnej oceny pierwszego półrocza, której zwieńczeniem jest przegląd proaktywnych działań w regionach partnerskich na rzecz przedsiębiorców.
W trakcie wizyty studyjnej partnerzy projektu odwiedzili Biuro Łącznikowe One Stop oraz Centrum ds. Badań i Technologii CERTH.
Celem działalności Biura  One Stop RIS3 jest wspieranie ekosystemu innowacji i przedsiębiorczości w regionie Macedonii Środkowej. W szczególności służy  mediacji i tworzeniu sieci kontaktów pomiędzy instytutami akademickimi i badawczymi a środowiskiem biznesowym.
Biuro podejmuje inicjatywy w zakresie tworzenia sieci kontaktów i współpracy, mapując potrzeby biznesowe w obszarach priorytetowych strategii RIS3, a następnie organizując ukierunkowane działania w celu ich zaspokojenia.
W ten sposób wspierane są  inwestycje i przedsiębiorczość, a także powiązania badań, innowacji i nowych technologii wytwarzanych na uczelniach i w ośrodkach badawczych z realną gospodarką.
Misją Biura jest świadczenie usług, które przyczynią do wdrożenia Strategii Inteligentnej Specjalizacji w Regionie Macedonii Środkowej. 
Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) z kolei to jedna z największych instytucji badawczych w Grecji.
Rozwija nowoczesne rozwiązania w obszarze telekomunikacji oraz informatyki systemów komunikacyjnych. Prace te obejmują rozwój zaawansowanych algorytmów, systemów bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz technologii internetu rzeczy (IoT). W ten sposób CERTH w Salonikach przyczynia się do postępu naukowego i technologicznego, wspierając rozwój zrównoważonych rozwiązań na rzecz społeczeństwa i środowiska.