Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SMARTY

Zegar 11.06.2021    12:23

Zapraszamy do udziału w spotkaniu Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Smart SMEs for Industry 4.0 - SMARTY”.

Spotkanie organizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji odbędzie się w trybie on-line, 18 czerwca 2021 r. (piątek) o godzinie 10:30.

Seminarium rozpocznie wystąpienie pana Michała Tratkowskiego, eksperta Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Energii.

Ponadto zostaną omówione szanse i wyzwania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w zakresie gospodarki cyrkularnej, zielonej transformacji i symbiozy gospodarczej, Europejski Zielony Ład – wyzwania związane z tworzywami sztucznymi i chemikaliami w zrównoważoności oraz wsparcie MŚP w zakresie cyfryzacji planowane w Programie Regionalnym Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Celem spotkania będzie również przedstawienie najważniejszych działań podejmowanych w projekcie SMARTY w bieżącym semestrze oraz działań planowanych na kolejne miesiące.

Przewidywany czas spotkania to ok. 90 min.

Rejestracja odbywa się poprzez formularz online do dnia 17 czerwca 2021 r.