Spotkanie interesariuszy projektu #SMARTY

Zegar 08.07.2020    13:49

Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu Smart SMEs for Industry 4.0, realizowanego w ramach programu Interreg Europa. Spotkanie odbędzie się w dniu 14 lipca br. o godz. 10.00 za pośrednictwem platformy MS Teams.

Na spotkaniu zostaną omówione postępy realizacji projektu, w tym dobre praktyki dotyczące cyfryzacji. Zostanie także zaprezentowana propozycja aktualizacji inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Organizatorzy przewidują możliwość dyskusji, a zgłoszone uwagi mogą mieć wpływ zarówno na realizację projektu, jak i na przyszłą inteligentną specjalizację Mazowsza. Serdecznie zapraszamy do udziału. Rejestracja na spotkanie do dnia 12 lipca br. poprzez formularz online. Organizatorem spotkania jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji oraz Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.