Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

Zegar 17.05.2017    14:24

W dniu 16 maja 2017 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 692/242/17 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkurs ofert na realizację w województwie mazowieckim w 2017 r. zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”.

 

W ramach konkursu złożono 11 ofert na realizację zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”. Wymogów formalnych nie spełniła 1 oferta. Dofinansowanie zostało przyznane na realizację 6 zadań publicznych.