Rozmawialiśmy o kryteriach

Zegar 13.06.2023    11:43

Ruszają konkursy dla przedsiębiorców w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Już w lipcu o dofinansowanie będą mogły starać się przedsięwzięcia dotyczące wdrożeń wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK, w ramach Działania 1.3 Innowacyjność i konkurencyjność MŚP.
W myśl zasady przedsiębiorczego odkrywania i angażowania interesariuszy w projektowanie instrumentów wsparcia, 7 czerwca 2023 roku odbyło się spotkanie grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego, poświęcone omówieniu propozycji kryteriów dla nadchodzącego konkursu. Była to okazja, aby podzielić się uwagami, wyjaśnić wątpliwości i zaproponować rozwiązania pozwalające wyłonić najlepsze projekty.

Na ilustracji widnieje slajd tytułowy prezentacji "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych i innowacji, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań TIK w ramach Priorytetu I Wundusze europejskie dla bardziej konkurencyjnego i inteligentnego Mazowsza programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Spotkanie otworzyła pani Małgorzata Białczak, Kierownik Wydziału Rozwoju i Zarządzania Regionalną Strategią Innowacji. Następnie pani Aleksandra Siębor z Wydziału Zarządzania EFRR przedstawiła projekt kryteriów. Po zakończonej prezentacji odbyła się dyskusja z członkami grup roboczych. Pracownicy Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich notowali poprawki i uwagi do wykorzystania podczas dalszych prac nad kryteriami.

Po zakończeniu uzgodnień kryteria zostaną przedstawione do akceptacji przez Komitet Monitorujący program Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Spotkanie zostało zorganizowane w formule zdalnej na platformie MS Teams.