Przygotuj wniosek o dofinansowanie projektu z pomocą Krajowego Punktu Kontaktowego Interreg Europa Środkowa

Zegar 21.04.2023    07:35

Masz pomysł na projekt, ale nie wiesz, jak go sfinansować? Program Interreg Europa Środkowa do 17 maja 2023 r. prowadzi drugi nabór projektów, więc to idealny czas, by zrobić kolejny krok w jego realizacji!

Aby pomóc Ci w przygotowaniu wniosku, Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na spotkanie online ‘last minute’, które odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku. Podczas spotkania będziesz mieć okazję poznać zasady naboru, omówić kluczowe sekcje formularza wniosku, dowiedzieć się jak uniknąć typowych błędów i zadać pytania ekspertom.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie: https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/aktualnosci/interreg-europa-srodkowa-jak-dobrze-przygotowac-wniosek-w-ramach-drugiego-naboru-projektow-seminarium-online-26-kwietnia-br/

Rejestracja na spotkanie trwa tylko do 25 kwietnia 2023 roku!

Aby przygotować się do spotkania, warto zapoznać się z materiałami dostępnymi na stronie rezerwacji, takimi jak: materiały z seminarium (z 4 kwietnia 2023 roku), program Interreg Europa Środkowa, podręcznik programu, warunki drugiego naboru oraz materiały wideo Wspólnego Sekretariatu.

Link do spotkania zostanie rozesłany drogą mailową, a prezentacje zostaną opublikowane na stronie www.ewt.gov.pl.

Obrazek podzielony jest na dwie części. Po lewej przedstawia czarnoskórą kobietę siedzącą przed laptopem. Po prawej znajduje się informacja o spotkaniu online "last minute", które odbędzie się 26 kwietnia 2023 roku w godzinach 10:00-12:00 wraz z kodem QR prowadzącym do rejestracji na spotkanie. Program Interreg Europa Środkowa jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.

Program Interreg Europa Środkowa jest skierowany do beneficjentów z 9 państw Europy Środkowej: Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz części Niemiec i Włoch.

W programie mogą ubiegać się o dofinansowanie władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe oraz podmioty prywatne (w tym firmy) posiadające osobowość prawną.

Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z wiedzy ekspertów, by stworzyć najlepszy projekt!