Polish Circular Forum, 14-15 czerwca

Zegar 18.05.2022    08:40
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu i stowarzyszenie producentów tworzyw sztucznych Plastics Europe Polska zapraszają na Polish Circular Forum, które odbędzie się już 14-15 czerwca w Warszawie.
To unikalne wydarzenie poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym w ujęciu polskim i europejskim z perspektywy przemysłu, kierowane do przedstawicieli biznesu w całym łańcuchu wartości – od producentów surowców po recyklerów, a także do administracji publicznej, organizacji branżowych i pozarządowych oraz mediów.