Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów

Innowator Mazowsza Zegar 02.04.2012    12:49

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, jako organizator IV edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji konkursu.

„Innowator Mazowsza” to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień nowatorskich rozwiązań w biznesie i nauce w województwie mazowieckim. Stanowi on jeden z elementów wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015.

Konkurs objęty jest patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. Ideą Konkursu jest kształtowanie postaw proinnowacyjnych w regionie, a przez to przyspieszenie rozwoju i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na Mazowszu.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 

  1. Kategoria „Młoda Innowacyjna Firma” skierowana jest do przedstawicieli sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego istniejących nie dłużej niż 10 lat. Firmy uczestniczące w Konkursie powinny wykazać się udokumentowanym, wprowadzonym w ciągu ostatnich 5 lat, innowacyjnym produktem, usługą lub technologią, wdrożoną w codziennej praktyce biznesowe
  2. Kategoria „Innowacyjny Młody Naukowiec” adresowana jest do młodych naukowców (poniżej 35 roku życia), którzy w przeciągu ostatnich 3 lat uzyskali stopień doktora, a w swojej pracy podejmowali tematykę innowacyjności.

 

Zadania i obowiązki partnera:

 

  • Działania informacyjno – promocyjne dotyczące konkursu:
  • Umieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej partnera
  • Rozpowszechnianie informacji o konkursie innymi kanałami, na spotkaniach, konferencjach itp.
  • Udział w ocenie wniosków konkursowych
  • Udział w uroczystej gali rozdania nagród
  • Ufundowanie nagrody niefinansowej w postaci wsparcia dla zwycięzcy konkursu (np. mogą to być bezpłatne konsultacje w zakresie ochrony własności intelektualnej, bezpłatna pomoc prawna, udostępnienie kontaktów, pomoc w zakresie wdrożenia innowacyjnego rozwiązania, którego dotyczy wniosek konkursowy itp.)

Zadania i obowiązki Urzędu wobec partnera:

 

  • Zamieszczanie informacji o partnerze merytorycznym oraz jego logo we wszystkich materiałach promocyjnych dotyczących Konkursu oraz na stronie internetowej.

Partnerzy, którzy zamierzają uczestniczyć w realizacji Konkursu w danej kategorii konkursowej są obowiązani złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, osobno dla każdej kategorii konkursowej.

Oferty można składać od dnia 3 kwietnia 2012 r. w godzinach 8:00 – 16:00 pocztą, kurierem lub osobiście pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego

Wydział Innowacyjności
Al. Solidarności 61
03-402 Warszawa

Z dopiskiem: Oferta współpracy partnerskiej w IV edycji Konkursu „Innowator Mazowsza”

Termin składania ofert upływa dnia 27 kwietnia 2012 r. o godz. 16:00

Sprawę prowadzi:
Joanna Pater
Tel. 22 59-79-952,

e-mail: j.pater@mazovia.pl