Ogłaszamy kolejny konkurs dla NGO - Wspieranie i rozwój klastrów!

Zegar 05.02.2024    10:14

Szansa na zdobycie finansowania na rozwój klastra, wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu.

Zadanie: rozszerzenie katalogu usług klastra o nową lub udoskonalenie istniejącej usługi.

Szczegóły: konkurs dla mazowieckich klastrów zalążkowych, wzrostowych regionalnych i Krajowych Klastrów Kluczowych, podejmujących działania skierowane do mieszkańców województwa mazowieckiego.

 Rezultat:

Usługa powinna dotyczyć wsparcia rozwoju przedsiębiorstw w tradycyjnych gałęziach przemysłu lub rolnictwie, w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym/transformacji cyfrowej przemysłu (Przemysł 4.0)/adaptacji do zmian klimatu.

W przypadku klastrów zalążkowych możliwe jest wsparcie ukierunkowane na wzmocnienie potencjału wewnętrznego klastra poprzez testowanie i wdrożenie usług dla członków klastra.

Budżet: 420 000,00 PLN.

Termin składania zgłoszeń: do 12 lutego 2024 roku.

Więcej informacji na stronie: https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=231

zdjęcie dłoni trzymających drewniane puzzle