Obserwuj Mazowsze i Warszawę!

Zegar 19.08.2020    09:56

Urząd Statystyczny w Warszawie udostępnił interaktywne narzędzie do graficznej prezentacji wskaźników krótkoterminowych dotyczących województwa mazowieckiego i Warszawy.

Dashboard jest dostępny pod adresem: obserwujmazowsze.stat.gov.pl