Nowy konkurs dla NGO - wspieranie przedsiębiorczości akademickiej na Mazowszu!

Zegar 31.01.2024    09:41

Zadanie polega na opracowaniu programu inkubacji/preinkubacji, wspierającego rozwój pomysłów biznesowych studentów i doktorantów z regionu mazowieckiego regionalnego.

Szczegóły:

1. konkurs dla organizacji pozarządowych,

2. wsparcie dla dwóch programów inkubacji/preinkubacji w dwóch podregionach,

3. podregiony: płocki, ciechanowski, ostrołęcki, siedlecki, radomski, żyrardowski.

Nacisk na:  wspieranie postaw przedsiębiorczych, wzmocnienie współpracy między organizacjami z regionu mazowieckiego regionalnego i regionu warszawskiego stołecznego.

Budżet: 700 000,00 PLN.

Termin zgłoszeń: do 5 lutego 2024

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Generator wniosków - witkac.pl, dostępny na stronie Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - witkac.pl.

Więcej informacji na:  https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=233

Uśmiechająca się młodzież leżąca na trawie