Nabór na dofinansowanie projektów współpracy w regionie Morza Bałtyckiego

Zegar 21.11.2019    11:32

Czy Twoja organizacja chciałaby rozpocząć lub rozszerzyć współpracę, która przyczynia się do zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego lub społecznego w regionie Morza Bałtyckiego?

19 listopada 2019 r. ruszył kolejny nabór na dofinansowanie projektów wpisujących się w priorytety Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego organizowany przez Instytut Szwedzki.

Instytut Szwedzki dąży do zacieśnienia stosunków Szwecji i rozwoju współpracy z krajami wokół Morza Bałtyckiego znajdującymi się w bezpośrednim jego obszarze. Naborem objęte są państwa członkowskie położone nad Morzem Bałtyckim, w tym Polska, a także Rosja i kraje Partnerstwa Wschodniego.

Partnerstwo w ramach projektu musi składać się z co najmniej 3 podmiotów ze wskazanych powyżej państw, przy czym główny wnioskodawca musi mieć siedzibę w Szwecji.

Działania w ramach projektu wspierane przez Instytut Szwedzki poprzez „fundusz zalążkowy” muszą być wyraźnie powiązane z co najmniej jednym z wyzwań określonych w Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Projekty obejmujące kraje objęte Partnerstwem Wschodnim UE również muszą odnosić się do ram Strategii.

 

Więcej informacji:

https://si.se/en/apply/funding-grants/pi (strona w języku angielskim)