Konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Zegar 18.01.2021    15:05

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027

Link do uczestnictwa w spotkaniu dot. województwa mazowieckiego znajdą Państwo pod adresem:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-konsultacjach/