Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022.

Zegar 27.10.2021    09:44

Na stronie MSZ ogłoszony został konkurs Ministra Spraw Zagranicznych Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są pod poniższym linkiem:

Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2022” - Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Informacja dot. konkursu pojawi się również na Twitterze oraz na LinkedIn.

Termin nadsyłania ofert upływa w dniu 22 listopada 2021 r.