KLASTRY – BRUKSELA: Spotkanie europejskich klastrów w Brukseli szansą na nawiązanie współpracy

Klastry na Mazowszu Zegar 18.08.2014    15:54

Komisja Europejska, Dyrektoriat ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, organizuje w dniu 20 października 2014 r. spotkanie przedstawicieli organizacji zarządzających klastrami i sieciami.

r3d1nFqGiWmso2uDZA,klasterrr 

 Komisja Europejska, Dyrektoriat ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, organizuje w dniu 20 października 2014 r. spotkanie przedstawicieli organizacji zarządzających klastrami i sieciami.

Impreza Matchmaking event – Mission for Growth to Brussels – Undertake European Cluster Collaborations and bring about new opportunities, która odbędzie się w Brukseli w ramach Europejskiej Konferencji Klastrów (European Cluster Conference 2014), stanowi okazję do nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi. Jest to kontynuacja wcześniejszych podobnych przedsięwzięć KE, z tą różnicą, że tym razem skala jest większa – przewiduje się udział do 100 przedstawicieli klastrów z całej Europy, reprezentujących różne branże i obszary specjalizacji.

Impreza ma pomóc przygotować grunt pod ukierunkowane strategicznie partnerstwa i współpracę biznesową na określonych rynkach w Europie i poza nią. Dla przedsiębiorstw klastrowych, w tym MSP, będzie to oznaczało nowe możliwości w zakresie opracowania produktów i usług oraz szansę włączenia się w międzynarodowe łańcuchy wartości. Oczekuje się, że spotkanie przyczyni się do podpisania porozumień, listów intencyjnych czy umów pomiędzy klastrami z różnych krajów, a ostatecznym celem jest, aby dzięki działaniom prowadzonym przez organizacje zarządzające klastrami, zwiększył się udział przedsiębiorstw, szczególnie MSP, w projektach międzynarodowych.

Warunki udziału w imprezie, w tym kryteria jakie muszą spełnić uczestnicy, oraz szczegóły organizacyjne znajdują się w dokumencie Call for Expression of InterestWstępny program imprezy przewiduje dwie 1,5-godzinne sesje poświęcone kojarzeniu partnerów.

Udział przedstawicieli wybranych organizacji zarządzających klastrami w imprezie jest bezpłatny, natomiast koszty podróży i pobytu pokrywają sami uczestnicy.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić zgłoszenie dostępne na stronie internetowej oraz przesłać je e-mailem do dnia 15 września 2014 r. na adres: s.bernard@inno-group.com.

Przedstawiciele klastrów będą mieli również okazję wziąć udział w Europejskiej Konferencji Klastrów 2014, która rozpocznie się po spotkaniu i będzie kontynuowana w dniu następnym w tej samej lokalizacji, tj. w Thon Hotel City Centre (na konferencję obowiązuje oddzielna rejestracja).

 

Autor: Dorota Frączek

źródło: http://www.pi.gov.pl