Innovation Coach - bezpłatne usługi coachingu ekspertów zewnętrznych

Zegar 18.11.2019    10:29

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE wraz z Ministerstwem (KPK), w partnerstwie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju rozpoczął realizację projektu Innovation Coach skierowanego do polskich przedsiębiorców, którzy widzą potrzebę wprowadzenia innowacji w przedsiębiorstwie, ale nie wiedzą jak ten proces jak również nie mają środków finansowanych na skorzystanie z doradztwa innowacyjnego.

W ramach projektu jest oferowane BEZPŁATNE wsparcie dla przedsiębiorców w formie analizy przedsiębiorstwa i jego potencjału a zarazem potrzeb przez eksperta branżowego.

Firmom, które zgłoszą chęć udziału w projekcie (poprzez serwis www.Innovationcoach.pl), zostanie przydzielony ekspert branżowy – posiadający doświadczenie w sektorze, w którym pracuje firma.

Ekspert ten będzie:

  • posiadał również wiedzę w zakresie możliwości pozyskania przez firmę funduszy europejskich;
  • mówił językiem przedsiębiorcy czyli będzie doskonale znał branżę i konkurencję danego przedsiębiorstwa;
  • doradzał firmie jakie innowacje powinna wprowadzić, żeby rozwinąć swój biznes i jednocześnie doradzi firmie z jakich funduszy może sfinansować tą innowację.

Efektem pracy eksperta będzie rekomendacja prezentująca analizę przedsiębiorstwa wykonaną przez eksperta oraz kierunek rozwoju a także wskazanie funduszy europejskich, z których może skorzystać przedsiębiorca.

Więcej informacji na stronę www projektu: www.innovationcoach.pl