Indywidualne (bezpłatne) konsultacje dla firm z zakresu zobowiązań opłat prawnoautorskich

Zegar 07.06.2022    10:44

Krajowa Izba Elektroniki i Telekomunikacji zaprasza na indywidualne (bezpłatne) konsultacje dla firm z zakresu zobowiązań opłat prawnoautorskich (tzw. opłaty od czystych nośników).

Konsultacje odbędą się we wtorki 14, 21 i 28 czerwca br. w godzinach 9:00-11:00 na udostępnionej przez Izbę platformie webinaryjnej.

Aby zgłosić się do udziału w konsultacjach prowadzonych przez prawnika, które są przeznaczone szczególnie dla małych i średnich firm z województwa mazowieckiego, należy:

  • Wysłać swoje zgłoszenie z podaniem nazwy firmy (wraz z numerem NIP) na adres poczty elektronicznej: kigeit@kigeit.org.pl (Izba zarezerwuje godzinę spotkania) lub
  • Zadzwonić na numer telefonu 22 8406522 do biura Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w dniu konsultacji i umówić godzinę spotkania.

Konsultacje są organizowane w związku z realizowanym przez Krajowa Izbę Elektroniki i Telekomunikacji projektem: Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi priorytetowej III Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości Działanie 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu Poddziałanie 3.1.2 Rozwój MŚP.