Expo Live - zdobądź 100 tys. dol. na innowacyjne rozwiązanie

Zegar 07.01.2019    09:51

Polscy innowatorzy mogą otrzymać grant do 100 tys. dol. oferowany przez organizatorów światowej wystawy Expo 2020 w Dubaju.

EXPO Live to konkurs wspierający innowacyjne rozwiązania z całego świata. Grant o wartości do 100 tys. dolarów może otrzymać każdy, zarówno startup, osoba fizyczna, jak i mała organizacja pozarządowa. Ważne, by projekty odnosiły się do trzech podtematów expo, czyli mobilności, zrównoważonego rozwoju i szans. Mogą być zarówno w fazie prototypowej, jak i takiej, która zakłada budowę efektu skali. Poziom finansowania będzie jednak zależał od stopnia dojrzałości projektu, jego zamierzonego czasu trwania i zakresu oddziaływania.

Dotąd w ramach programu przyjęto 2,3 tys. zgłoszeń ze 136 krajów. Granty otrzymali twórcy 70 projektów z 42 państw. Zwycięstwo w konkursie to jednak nie tylko dofinasowanie, ale także promocja przed kilkudziesięciomilionową publicznością w ramach światowej wystawy. Uczestnicy poznają lokalne środowisko start-upowe, ofertę inkubatorów przedsiębiorczości i programów akceleracyjnych, staną się częścią kampanii komunikacyjnych i marketingowych.

Jeśli jesteś zaintersowany programem powinieneś odwiedzić stronę Expo Live.

Pod ww. linkiem, wnioskodawcy muszą zarejestrować się wraz z przesłaniem krótkiej prezentacji wyjaśniającej ich idee, a także proponowane rozwiązania. Prezentacja ta będzie oceniana przez grupę specjalnie do tego powołaną, a następnie kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie pełnej prezentacji projektu.

Wybranie prezentacje zostaną ocenione pod kątem:

  • Czy projekt lub rozwiązanie dotyczy tematu lub tematów pośrednich Expo 2020;
  • Czy zaproponowane rozwiązanie jest innowacyjne;
  • Czy projekt lub rozwiązanie jest gotowe do demonstracji oraz realizacji;
  • Czy plan biznesowy projektu jest dobrze przemyślany;
  • Czy wnioskodawcaposiada zdolność realziacji projektu w nioskowana kwota dotacji jest uzasadniona i proporcjonalna do oczekiwanych skutków.
     

Najbliższa runda naboru do EXPO LIVE odbędzie się w styczniu 2019 r., kolejna w czerwcu. Budżet całego programu sięga 100 mln dol. Wszelkie informacje o programie dostępne są na stronie organizatorów EXPO oraz w załącznikach (w języku angielskim):

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu jest odpowiedzialna za przygotowanie udziału Polski w EXPO 2020. Od 2017 roku w Dubaju działa Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH, które obsługuje zarówno polskich eksporterów, jak i potencjalnych inwestorów z ZEA. Uczestniczy również w przygotowaniach do EXPO.