Energa Open Innovation 2017

Zegar 06.10.2017    12:42

Energa Open Innovation 2017 to konkurs organizowany przez Energa S.A., którego celem jest wyróżnienie najlepszych innowacyjnych pomysłów dla polskiego sektora energii.

Innowatorzy będą wyłaniani w obszarach:

  • inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE, klastry bilansujące,
  • usługi systemowe dla operatorów sieciowych,
  • poprawa niezawodności i ciągłości zasilania odbiorców,
  • magazynowanie energii i stabilizacja sieci,
  • zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii,
  • nowe produkty i usługi,
  • rozwój systemów diagnostycznych.

Konkurs jest przeznaczony dla osób fizycznych i firm posiadających siedzibę na terenie Polski. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 listopada 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Organizatora.